kiukt

kiukt
kiùkt interj. 1. J strikt (šokimo veiksmui reikšti): Motinos dvasios neužmuši ir nenuraminsi: ligu vaikas cypt, ji kiukt ir gyva LzP. Katinas kiukt nuo stalo . Kiùkt ant arklio ir leka KlvrŽ. Kiùkt pakiùkt vaikai po aslą šokinėjo KlvrŽ. Kiùkt į ratelius įšoko Šts. Grajijo par šukas ir šoko kiukt, kiukt, kiukt kaip šarkos (senovės šokiuose) Šts. Strykt, kiùkt par tvorą Škn. Kiùkt, kiùkt voverytė Sb, Ms, Slnt. Velniai viens po kito kiukt, kiukt į maišą (ps.) LTR. 2. kiuksėjimui reikšti verkiant, kvapą gaudant, trokštant: Žiūrėk, jau Stasytė kiùkt, kiùkt verkia Slm. | Kaip žnekt į žemę, tik jis kiùkt, kiùkt ir nusikiuksėjo (mirė) Jnšk. 3. kaukš (smogiant): Kiùkt, kiùkt su akmeniu žmogui į galvą Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kiukt — kiùkt išt. Kažkàs kiùkt kiùkt kūkčiojo už sienos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kiūkt — išt. Varlė̃ išgą̃sdinta kiūkt į tveñkinį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kiūkt — interj., kiū̃kt Ms, Slnt 1. strykt (smarkiai šokant): Kiūkt, kiūkt varlės kiūksi J. Varlė kiūkt į prūdą ir įšoko KlvrŽ. Kiūkt į širdį J. Šuo tik kiūkt par torą į daržą Užv. Tik aš kiūkt iš miego Krkl. Kiūkt, kiūkt šoktinai šoka arkliai, vežimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuknoti — kiuknoti, oja, ojo intr. 1. kiukt, kiukt šokinėti: Kiukt, kiukt kiuknoja, šokinėja Škn. 2. pusbalsiu juoktis: Visą vakarą kiuknojo už sienos Kl. kiuknoti; pakiuknoti; sukiuknoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūksėti — 1 kiūksėti, kiūksi, ėjo intr. šokinėti: Kiūkt kiūkt varlės kiūksi (šoka) J. Širdis kiūksi iš džiaugsmo, iš baimės J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūktelėti — kiūktelėti, ėja, ėjo intr. 1. kiūkt pašokti: Zuikis tik kiūktelėjo ir davai par lauką Vkš. 2. Alk kiūkt suduoti, kaukštelėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūkčioti — 1 kiūkčioti, ioja, iojo intr. mažais šuoliais kiūkt, kiūkt šokti: Vaikai kaip ėryčiai kiūkčioja per kupstus Krkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gokt — interj. kiūkt, žiaukt: Gokt gokt prisprangliojęs kalakutas, priėdęs J. Tik gokt gokt ir pradėjo vemti Krkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiukiukt — kiukiùkt interj. žr. kiukt 1: Kiukiùkt ir nušoko Slnt, Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiukiūkt — interj. žr. kiūkt 1: Varlės kiukiūkt, kiukiūkt šoka Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”